رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن رمز و رازهای بزرگی دارند و در ذهن بسیاری از افراد، روش های رنگ روغن با اعتبارتر از دیگر نقاشی هاست. همچنین لذت کار با رنگ روغن غیر قابل انکار است رنگ های خالص روغنی با رایحه خوش واقعاً خوشایند است.