مداد رنگی

برای علاقه مندان به هنر نقاشی، همیشه دیدن آثاری با تکنیک مداد رنگی و دانستن نکات آن لذتبخش بوده و بسیاری از این علاقه مندان به دلیل اینکه نمی دانند چطور باید با مداد رنگی نقاشی کشید یا مداد رنگی حرفه ای چیست، هرگز به سراغ آن نمی روند اما جالب است بدانید که یادگیری این تکنیک چندان هم پیچیده نیست.