گواش

متریال نقاشی با پایه ی آب است که خاصیت تطبیق پذیری بالایی دارد به طور کلی می توان گواش را یک نوع آبرنگ سنگین تغییر داد که نسبت به آبرنگ معمولی دیرتر خشک می شود که هنرمند بتواند با تامل بیشتری کار را پیش برد.